Kalender for februar

Forårstrækket ved Hou er i sin spæde opstart. Er det mildt vil grågæs og kragefugle være dominerende, men også sanglærker og viber er så små i gang. Forårets første Store Præstekraver indfinder sig og gør Stenvendere, Strandskader og Sortgrå Ryler selskab.

Uden navn

Stor Præstekrave begynder at indfinde sig på stranden ved obsposten. Foto: Henrik Knudsen

Hvis du har tid og lyst til at dække nogle dage i FEBRUAR, så skriv dig på nedenstående doodle-link. Det giver mulighed for at følge dækningen og afdække behovet for dækning. Anfør gerne efter dit navn obs eller ring, så vi kan se, hvad man vil bidrage med på den konkrete dag.

Man kan løbende skrive sig på i hele perioden.

http://doodle.com/poll/frkpu4rbb8scs7tv